Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6570 6667 445
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacupofcinamon cupofcinamon
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Najsprytniejszą sztuczką diabła było przekonanie ludzi o tym, że nie istnieje.
— Eva García Sáenz de Urturi - Rytuały wody
0344 5bd6 445
Reposted frompolishzupe polishzupe viatobecontinued tobecontinued
5477 4c3e 445
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
Kto nie startuje, nie ma wyników. Ani lepszych, ani gorszych. I w życiu jest chyba tak samo: lepszy wynik słaby niż żaden.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Najwyższy czas, żebyśmy odzyskali kontrolę nad naszymi umysłami, żebyśmy byli odważni i robili to, co należy. Tylko w ten sposób możemy stać z podniesioną głową i być z siebie dumni. Musimy pozbyć się myśli o kulach, krwi i bólu. Co będzie, to będzie. Każdy atak paniki osłabia nas jeszcze bardziej. A kiedy myślimy odważnie, stajemy się silniejsi.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
5268 bd1b 445
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatobecontinued tobecontinued
3863 3a92 445
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianokturnal nokturnal
Czasem życie przytłacza mnie relacjami, których nie potrafię udźwignąć.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
Od chwili, gdy go zobaczyłam, wiedziałam, że go znam. Czułam w nim ognisko domowe, wyglądał tak... właściwie. Uroczo. To mężczyzna, o którym marzyłam całe życie, nie wiedząc, jak wygląda, dopóki zeszłego lata nie pojawił się na peronie.
— Zoë Folbigg - "Stacja Miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
Zanim mnie poznasz, pomylisz się tysiąc razy.
Reposted fromlabellavita labellavita viaupinthesky upinthesky
Seks jest jednym z dziewięciu powodów reinkarnacji. Pozostałych osiem jest bez znaczenia
— Henry Miller
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaupinthesky upinthesky
9523 2a19 445
Reposted frombulionpierwotny bulionpierwotny
3335 1ab0 445
⚡⚡ #strajkkobiet  #odrzućprojektgodek 
Reposted fromyannim yannim vianiebieskieoczy niebieskieoczy
2756 50fb 445
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
8020 c37d 445
Reposted fromnyaako nyaako viajustonebullet justonebullet
7542 5235 445
"Coraz trudniej w ostatnim czasie nawigować między własnymi potrzebami, a presją społeczną".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagonnabebetter gonnabebetter
7586 d0c5 445
Reposted fromacarro acarro viabulionpierwotny bulionpierwotny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...