Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1668 6629 445
Reposted fromikhakima ikhakima viaheavencanwait heavencanwait
4668 6ce8 445
Reposted fromperseweracje perseweracje viadozylnie dozylnie
4931 6758 445
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
8861 f69c 445
Reposted fromEtnigos Etnigos viaP4RIAS P4RIAS
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.
— już nigdy
-Tęskniłam. -Po co?
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Nieważne ile czasu zmarnowałaś z nieodpowiednim mężczyzną, nieważne czy masz 20, 30 czy 50 lat. Na prawdziwą miłość i szczęście nigdy nie jest za późno. Przed Tobą jeszcze dużo pięknych chwil, tylko musisz przestać się bać.
— znalezione.
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viaaurinko aurinko
9124 d9b2 445
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viakotfica kotfica
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viablackheartgirl blackheartgirl
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl