Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

doope
Zadziwiał mnie tym, że zawsze wiedział, jakie słowa mogą mi sprawić ból.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamadadream madadream
doope
najgorzej jest chyba wtedy, kiedy nie ma się z kim cieszyć.
Reposted frombreakaway breakaway viaeternaljourney eternaljourney
5208 9929 445
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies vialovvie lovvie
doope
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
doope
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSalute Salute
4199 a079 445
Reposted fromsunlight sunlight viapozakontrola pozakontrola
doope
'Ten most do ludzi, do marzeń, już dawno spaliłaś jak setnego szluga'
Reposted fromSalute Salute viapozakontrola pozakontrola
doope
doope
W pizdę z takimi relacjami. Ten mówi na tego to, tamten na tego. Kurwa, ja pierdolę, jak żyć? Najchętniej poupierdalałabym większości ludziom języki. Mniej tendencji do wkurwiania. 
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaSalute Salute
doope
Wiadomo, że miała parę związków, ale żaden nie był trwały. Wolna, nie ma sprecyzowanych planów, szczęśliwa, że może poobijać się w Europie. Jak wszystkim młodym dziewczętom wydaje jej się, że jest dorosła. 
— Eric-Emmanuel Schmitt - 'Napój miłosny'
Reposted fromwetryagain wetryagain viapozakontrola pozakontrola
doope
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
doope
2520 710b 445
Reposted fromdelain delain viasilence89 silence89

July 10 2015

doope
[...] Niech ją wyproszą, jeśli uznają, że chwila nie jest odpowiednia. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie chciała, żeby ją zaliczono do tych, którzy z przesadnej delikatności, a częściej ze zwykłego tchórzostwa odsuwają się od przeżywających ciężkie chwile przyjaciół.
— Camilla Läckberg-Kamieniarz
doope
Może moja miłość właśnie na tym polegała? Na zwykłej codzienności z Tobą, na cieszeniu się, z każdej spędzonej wolnej chwili w Twoim towarzystwie? Na każdym uśmiechu skierowanym w Twoją stronę. Na wszystkim i niczym. Prostota dnia w twoim towarzystwie przynosiła mi więcej szczęścia, niż niejedna przygoda, którą mogłabym przeżyć.
— Z głębi siebie, 08.07.2015. Koniec
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viamisiaczek95 misiaczek95
doope
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
doope
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
doope
8122 8652 445
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamoc-arrr-na moc-arrr-na

July 07 2015

doope
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viamagolek22 magolek22
doope
9527 9b7f 445
Reposted fromrawwwr rawwwr vianebthat nebthat
doope
-Nie ułatwiasz mi zadania -powiedział lekarz.
-Przykro mi. W przedszkolu mówili, że się nie integruję.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl