Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najpowszedniejsza rzecz zyskuje urok, gdy się ją zachowuje w tajemnicy
— Oscar Wilde
Reposted fromquotes quotes viaM-M M-M
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
(...) są rzeczy, które albo rozumie się w lot, nawet bez słów, albo nigdy się ich nie zrozumie.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromobnoxious obnoxious viaM-M M-M
Trzeźwość bywa obrzydliwa. Życie złudzeniami jeszcze gorsze.
— Barbara Rosiek
Reposted fromresort resort viaM-M M-M
Życie nie kończy się tam, gdzie popełniasz błąd.
— Kobietanakonkretach
0727 099a 445
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone.
— Marek Hłasko, 'Brudne czyny'
Reposted fromfakeittillyoumakeit fakeittillyoumakeit viaM-M M-M
[...] a ja tak doprawdy mało umiem, mało wiem - każdy dzień mi o tym mówi.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaM-M M-M
Wszystko, w co wierzyłam, okazało się kłamstwem.
— Colleen Hoover – "Hopeless"
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaM-M M-M
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaM-M M-M
Zawsze byłam sama i pewnie zawsze już będę, nawet jeżeli blisko jest jakiś mężczyzna. Dawno temu popełniłam ten sam błąd, który bez przerwy popełniają kobiety: myślą, że kiedy spotkają fajnego faceta, to od tej pory będą szczęśliwe, bo on się nimi zaopiekuje i zadba o wszystko. Dużo czasu zabrało mi zrozumienie, że to najbardziej samobójcza rzecz, którą można zrobić.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaM-M M-M
4254 8fd4
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viatutaj tutaj
1867 1ad5 445
Reposted fromcalifornia-love california-love viatutaj tutaj
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która cały czas każe mi wspinać się na szczyt.
— unknown
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Większość z nas jest mocno pokaleczona i obawia się, że jeżeli nie będziemy z całych sił ochraniać naszych blizn, to skaleczenia ujawnią się i obnażą nas, a to sprawia, iż zachowujemy się czujnie wobec innych.
— S. Vickers
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Człowiek pozostaje istotą ludzką wyłącznie wtedy, kiedy zachowuje w wielu dziedzinach życia znaczną prostotę, podczas gdy wiele współczesnych wynalazków - zwłaszcza kino, radio i samolot - zmierza do stłumienia jego świadomości, niemal zupełnego pozbawienia odruchu ciekawości oraz, ogólnie rzecz biorąc, upodabnia go psychicznie do zwierzęcia.
— G.Orwell
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
4503 8fde 445
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
2753 cfa2 445
Zdobycie kobiety do końca jest moim zdaniem niemożliwe, ale jeśli kiedykolwiek udało mi się dotrzeć do czegoś w przybliżeniu podobnego, to zawsze chodziło mi o zdobycie nie wyłączności do jej ciała, ale zawsze do jej myśli.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromM-M M-M
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaM-M M-M
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl