Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3174 8ff6 445
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter

crossy-the-killer:

Tracę każdego, kogo dopuszczę choć trochę bliżej do siebie.

Za to siebie cenię, że w największej kurwa gnojówie życia, na dnie dna, ciągle potrafię emanować poczucie humoru.
— Dorota Masłowska
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Można zmienić swoją dłoń, wsuwając ją w inną.
— Paul Éluard
Za dobra jest. Nie rozumie, że wszyscy kłamią.
— Zygmunt Miłoszewski – "Ziarno prawdy"
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Jestem dorosła, a brak mi elementarnego poczucia bezpieczeństwa. W strachu wszyscy jesteśmy jak dzieci.
— Anna Janko – Dziewczyna z zapałkami
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxvcth xvcth
Są sytuacje, w których kobiece serce potrzebuje pomocy męskiego rozsądku, by świat wokół nie rozpadł się w drobny mak.
— Anna J. Szepielak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl